Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Kisah’ Category

Karena Taat Kepada Ibunya


Di masa Nabi Musa AS, ada seorang lelaki yang soleh dari kalangan Bani Israil. Ia mempunyai seorang istri dan seorang anak (more…)

Advertisements

Read Full Post »


Suatu ketika, Nabi Musa AS berdoa “Ya Allah, tunjukanlah salah seorang teman dudukku di surga”

Maka Allah SWT memerintahkan Nabi Musa untuk datang ke pasar di suatu tempat yang agak jauh, di sana terdapat seorang lelaki (more…)

Read Full Post »

Karena Terlalu Mencintai Dunia


Suatu ketika Nabi Isa AS sedang berjalan bersama para sahabat dan penolong beliau, kaum hawariyyun yang jumlahnya duabelas orang, untuk berdakwah dari satu tempat ke tempat lainya. Mereka memasuki (more…)

Read Full Post »

Api Dunia dan Api Neraka


Ketika Nabi Adam A.S diturunkan ke bumi, beliau tidak lagi memperoleh makanan secara mudah seperti di surga. Beliau harus bekerja keras untuk memperoleh buah-buahan atau daging untuk dimakan. Ketika beliau memperoleh binatang buruan (more…)

Read Full Post »


Seorang wanita dari Bani Israil datang menghadap kepada Nabi Musa A.S dan berkata, “ Ya Nabiyullah, saya telah berbuat dosa besar, dan kini saya bertaubat kepada Allah. (more…)

Read Full Post »


Sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul terakhir, beliau ini dulunya sering diajak berdagang oleh pamanya, Abu Thalib. Pada suatu hari Abu Thalib bergi ke Syam untuk berdagang, diajak pulalah Muhammad yang masih berusia muda (more…)

Read Full Post »

Bola Mata yang Terlepas


Pada awalnya dalam perang tersebut umat Islam telah menang. Namun karena pasukan pemanah yang ada di atas bukit telah mengabaikan perintah Rasulullah SAW, akhirnya keadaan menjadi berbalik. Umat Islam terdesak. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »